První Linie (2004)

Výstava PRVNÍ LINIE připomněla sto let od výročí začátku 1. světové války. V hlavním výstavním prostoru Centra DOX se v monumentální site-specific instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských střetávají dvě bojové linie: zákopový val evokující „verdunský" obranný systém z 1. světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. „kugelbunkrů") z 2. světové války, která byla jejím přímým důsledkem. Pomyslné opuštěné a ztichlé bojiště, v němž se tyto dvě „první linie" dvou největších válečných konfliktů v dějinách lidstva setkávají, se stává jakýmsi mementem uplynulého století válek a jejich absurdity.

Osudy, osobní příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků 1. světové války představila druhá část výstavy. Unikátní deníky, kresby, fotografie a pozůstalosti, které byly shromážděny v otevřené výzvě vyhlášené Českou televizí v rámci příprav dokumentárního cyklu Raport o velké válce, doplní videozáznamy rozhovorů s rodinnými příslušníky a dnešními majiteli pozůstalostí. V jejich vzpomínkách ožívají příběhy těch, kteří se před sto lety proti své vůli stali svědky kolapsu světových dějin.

Kurátoři: Pavel Štingl, Kateřina Štinglová, Michaela Šilpochová, Leoš Válka

Odborný poradce: Eduard Stehlík