Odvaha (2015)

Sochař a malíř Jaroslav Róna dokončil mimořádnou sochu naší epochy instalovanou do veřejného prostoru. Byla odhalena na Moravském náměstí města Brna dne 28. října 2015. Alegorie s názvem ODVAHA, je dedikována vzpomínce na markraběte Jošta Lucemburského. Její finální podoba vyšla s obsáhlé soutěže brněnského magistrátu. Moderně pojatý rytíř na koni je jednou z deseti největších bronzových jezdeckých soch na světě.

Sběrný dokument o významné události v českém výtvarném umění je zároveň cestou k poznání autora – mimořádné osobnosti své generace, člena umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ. Na pozadí zrodu bronzové sochy se odvíjí široce založená umělecká polemika o roli sochy v dnešním postmoderním světě, o vztahu sochaře a architekta ve vnímání prostoru a vizi moderního města.

Autorský dokument navazuje na někdejší rozhovor režiséra a sochaře ve stejné sestavě nad realizací pomníku Franze Kafky. I v tomto případě se jedná o dialog v čase o vztahu sochy – pomníku a veřejného prostoru. Vzhledem k dlouholetým vztahům režiséra dokumentu Pavla Štingla s Jaroslavem Rónou se před kamerou odvíjí tříletý velice osobní dialog. Dotýká se jak tvůrčího procesu vnitřního až autorsky intimního, tak uměleckého dialogu se současným uspěchaným a často povrchním světem.

ODVAHA (2015), 70 minut

Námět, scénář, režie:
Kamera:
Zvuk:
Střih:
Dramaturgie:
Produkce:
Producenti:
Pavel Štingl
Miroslav Janek
Vladimír Chrastil, Michael Míček, Matěj Němec
Tonička Janková, Jakuv Voves
Hana Jemelíková, Kateřina Ondřejková
Alice Tabery, Marta Hostinská
Pavel Štingl, Jarmila Hoznauerová

Koprodukce společnosti K2 a České televize byla podpořena Státní fondem kinematografie.