ODVAHA (2015)

JEZDECKÁ SOCHA NA MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ V BRNĚ NA POČEST JOŠTA LUCEMBURSKÉHO

(text pro soutěžní návrh)

Rytíř na mohutném oři, v plné zbroji, tedy s brněním, štítem a kopím, je mytologickým symbolem, jenž spoluvytvářel ducha evropského středověku a je nositelem celé řady pozitivních hodnot, bez nichž by bylo nemožné si představit duchovní vývoj křesťanské Evropy. Jezdecká socha též odkazuje na římské jezdce a antické kořeny evropské kultury. Ostatně jezdecké sochy zdobí většinu evropských měst a je velmi sympatické, že se i v Brně rozhodli připojit se k této tradici. Nebudu ani skrývat, že rytířské téma mi je velmi blízké a zabýval jsem se jím často i ve své volné tvorbě. Samozřejmě že nelze v současnosti zpracovat toto téma bez jistého nadhledu, s vědomím změny vztahů, posunu hodnot i estetických a uměleckých proměn. Z tohoto důvodu jsem vytvořil sochu Rytíře jako symbol sochy Rytíře. Tento významový posun jsem docílil silnou vertikalizací obou figur, tedy koně i samotného jezdce. Chtěl jsem posunout Rytíře do bájných nebeských výšin, odkud ON přichází, když je nám nejhůře a potřebujeme jeho pomoc. Zároveň jsem záměrně poněkud popřel tradici pomníků významných velmožů ve zbroji, protože jsem Rytíři sklopil hledí. Rytíř se sklopeným hledím, který je připraven ke střetu s nepřítelem, je dle mého ideálním ztvárněním tématu Odvahy, které bylo v záhlaví soutěže. Socha jezdce, jenž dosahuje až ke špičce kopí výšky osmi metrů, zároveň výborně dominuje Moravskému náměstí a neztrácí se vedle barokního kostela Sv. Tomáše. Dlouhé štíhlé sloupy koňských nohou budou přitahovat kolemjdoucí, aby se mezi nimi prošli a obdivovali mohutná kopyta bájného oře. Pod sochou se také budou moci Brňané schovat v případě deště. Silná vertikalizace sochy též poukazuje na evropský význam Jošta Lucemburského, jenž dosáhl tak významného postavení, jako je Římský král mezi evropskými aristokraty. Jako materiál pro sochu jsem zvolil bronz. Je to materiál klasický, odolný vůči počasí i vandalům a dá se v případě potřeby snadno opravovat. Umístění sochy bylo předem dáno, ale nemám k němu připomínek, myslím, že je pro sochu velmi vhodné.

Jaroslav Róna