Památník Ticha (2012)

Roku 2012 vznikla z iniciativy Pavla Štingla obecně prospěšná společnost Památník ŠOA Praha, jejímž základním posláním je přebudovat nádraží Bubny na PAMÁTNÍK TICHA – moderní platformu pro diskuse o nadčasových stigmatech novodobé historie.

Záměr byl veřejně prezentován na první výstavě Kadiš, která proběhla v červnu roku 2013. Od roku 2013 pobíhá projektování přestavby nádraží, v roce 2015 bylo přiděleno stavební povolení, zároveň připravujeme scénáře stálé expozice a novou vzdělávací koncepci.

Záměr projektu je prezentován veřejnosti prostřednictvím kulturních akcí a vzdělávacích programů.

V létě roku 2017 bylo výběrovým řízením vybráno studio ARN s architektonickým návrhem realizační studie budoucího Památníku ticha.

Více o projektu.