Západočeské muzeum v Plzni (2012)

2012-2013 – audiovizuální programy pro dvě samostatné expozice:

1) Pravěk Plzeňska
2) Pohled do minulosti Plzeňského kraje (Středověk)

Důstojná budova krajského muzea se dočkala celkové rekonstrukce. Programová náplň sledovala především podporu vědeckých programů archeologického bádání posledních desetiletí a objasnění vzniku metropole v raném středověku.